Läs mer om tävlingen: tillsammansforkalmar.se
#hansacitykalmar